SpelaBanjo

Hur lång tid tar det att lära sig?

Om vi förutsätter att man inte tidigare har spelat något stränginstrument så får man nog räkna med att det tar minst ca 1 år av övande (ca 30min per dag) innan man har tränat upp muskelminne, motorik och skapat de nya neurobanor i hjärnan som behövs för att de grundläggande teknikerna verkligen skall sitta. Detta är en process som naturligtvis har individuella variationer men det viktigaste här är nog insikten om att det kommer att ta lite tid. Betänk att detta är en kombination av både biologi och motorik och man kan inte skynda på naturen.

Banjo är inte ett helt enkelt instrument att lära sig spela och det fodrar tålamod och övning. En "myt" från populärkulturen ("Framgångsfaktorn” av Malcolm Gladwells) säger att det behövs ca 10,000 timmar att bli bra på ett instrument (många professionella musiker har dock helt helt säkert övat mycket mer än så) och man kan räkna med att en person med fungerande motorik behöver omkring 500 timmars övning innan man rimligen kan säga att man passerat "nybörjar" stadiet. .

Det är därför viktigt att ha riktiga förväntningar. Tänk på att de musiker du kan höra på radio (eller TV) oftast har spelat i mer än 30 år och att förvänta sig att låta likadant efter ett par månaders övning kanske inte är helt realistiskt!

Betänkt t.ex. att för att kunna spela klassikern "Foggy Mountain Breakdown" i det tempo den ska spelas i, ca 160bpm, krävs att man spelar (minst) 11 noter i sekunden !! Ingen klarar detta utan år av disciplinerad finmotorisk träning!! Blotta tanken att någon skall försöka spela denna de första månaderna som ny banjoist är fel på så många sätt att den lärare som seriöst presenterar detta som en idé för en ny spelare nog ska fundera på att göra något annat!

Om man vill sätta lite längre mål så kan man säga att det tar ca 4-5 års övande innan man kan säga att man riktigt behärskar spelstilen, har lärt sig improvisation och lärt sig att verkligen lyssna på banjomusik och teknik.

Det här med ålder

Tyvärr är det nog också så att desto äldre man är desto längre tid tar det. Det finns olika neurlogiska förklaringar till detta så att man träffar 15-åringar som spelat i två år och redan är bättre än en 50-åring som försökt i 5 år är inte helt orimligt (15-åringen har förmodligen också haft mer tid att öva per tidsenhet). Vad man däremot kan kompensera med när man är äldre är rutin och teori för att försöka utnyttja den övningstid man har så effektivt som möjligt.

Många av oss kan nog inte (pga familj, jobb och andra plikter) öva fem timmar (eller mer) varje dag som man kanske kan göra om man är 12 år. Därför gäller det att öva desto effektivare och här kan teori vara en god vägledare.

Utgå från att du som vuxen (med arbete, familj och andra "måsten") kan öva ca 200-300 timmar/år om du är flitig och planera utifrån det. Jämför man med en dedikerad 12-14 åring som säkert utan problem kan öva 600 timmar/år (eller mer) så kan alla inse skillnaden (och grundproblemet). Med denna övningsmängd tar det ca 1 1/2 år att komma förbi nybörjarstadiet och kliva in i "intermediate" spelare. Men som sagts tidigare, det finns stora individuella variationer.