SpelaBanjo

Råd när du börjar

"Goda råd" kan man alltid få för mycket av! Så här kommer våra att tänka på när man skall lära sig!

 • Det första rådet är också ett som tyvärr för de flesta som bor i Sverige är omöjlig eller svårt att följa. Hitta en bra lärare. Att få goda råd i början kan hindra många "dåliga" vanor som det sedan kan ta lång tid att bryta.
   
 • Det andra rådet är att låta det ta tid i början. Tänk på att det tar tid för muskler och hjärna att bygga nya banor och lära sig nya mönster. Det finns givetvis individuella skillander men dom är mycket mindre än vad många tror. Om du känner någon som är duktig att spela så beror det mest troligt på att personen i fråga har övat, övat och sedan övat lite mer och inte att han/hon har så speciellt mycket lättare än dig att lära sig.

  Att låta det ta tid innebär också att inte spela låtar som är tekniskt svårare än vad som är rimligt med tanke på var i lärprocessen du befinner dig. Det är t.ex. ingen bra idé att försöka spela Foggy Mountin Breakdown den andra (eller sjätte) månaden man spelar (oavsett hur mycket du övar kan du inte ge den rättvisa efter så kort tid - du klarar med största sannolikhet inte heller av att rent tekniskt spela den i mer än 1/4 av det tempo den är tänkt att spelas i). Det tar många månader/år innan den grundläggande tekniken verkligen sitter i fingrarna - och en livstid att bemästra den!

  Som exempel så bör Foggy Mountain Breakdown bör spelas i minst 160 bpm vilket innebär ungefär 11 toner per sekund. Oavsett hur begåvad en ny spelare är så klarar ingen som nyss börjat denna hastighet, det tar lång tid att öva upp en sådan muskelteknik!

  VIssa läroböcker, tyvärr också däribland den kanske mest kända: Earls Scrugg's ("The Father of Bluegrass") egen bok - är ingen ideal nybörjarbok att börja med på helt egen hand. Den börjar visserligen med en enda enkel låt men låt nummer två är betydligt mer komplicerad och innehåller tekniker som överhuvudtaget inte nämns i texten och som man bättre lär sig bemästra en i taget genom enklare låtar - som att gå från nivå ett till fem utan att någonsin beröra två, tre eller fyra. 
 • Det tredje rådet är att det är viktigare att spela långsamt med taktkänsla än fort. Detta är förmodligen en av de svåraste sakerna för en som nyss börjat. Detta beror på två saker. Dels att majoriteten av alla bluegrass låtar som man hör spelas är i fullt tempo vilket ofta är mer än tre till fyra gånger så fort som en som nyss börjat spela rent tekniskt kan klara av och dels att många "klassiska" bluegrasslåtar har så många fyllnadstoner mellan de toner som bygger melodin  att det ofta kan vara svårt att höra melodin i den sång/melodi man försöker lära sig om man inte spelar i fullt tempo. Det är därför viktigt att hitta arrangemang som passar in på den nivå man befinner sig på.

  Av den anledningen försöker många att spela snabbare än vad som är bäst i förhållande till var i lärprocessen man är. Det absolut viktigaste det första året man spelar är att man arbetar in en bra tempokänsla med rätt tajming samt att man lär sig att plocka "rena" toner. Spelar man för fort kommer detta att vara omöjligt.

  Hastighet kommer automatiskt när motoriken och hjärnan har vant sig vid de nya (ovana) rörelserna. Det är ingenting som man medvetet som nybörjare ens ska tänka på.