Fem-strängad banjo

Denna typ av banjo känns lättast igen på att den femte strängen inte går ända ned på halsen utan slutar 5 band ovanför. Anledningen till detta är att den femte strängen är stämd (grundstämning G) en oktav högre och att en längre sträng inte skulle kunna stämmas så hårt utan att gå av.

Det finns två varianter av denna banjo, med bakstycke (resonatorlåda) eller utan.  En banjo med bakstycke skapar ett högre ljudtrtyck, för övrigt så finns ingen (principiell) skillnad.