SpelaBanjo

Gehör eller noter?

notes

Vi skall väl här nämna att det finns även en annan dimension på lärandet som också är av principiell karaktär (eller kanske rent av filosofisk?) och det är huruvida man skall lära sig genom att se och lyssna (och sedan repetera) eller om man skall lära sig genom att läsa noter (eller tablatur). Enklare uttryck skall man lära sig genom gehör eller noter?

Många som börjar med att lära sig från noter kan lätt hamna i "10-låtar syndromet" dvs man lär sig ett visst antal låtar (och kan spela dom helt ok.) men man "hör" inte musiken och man saknar tekniken att kunna improvisera eller spela en känd melodi i en annan tonart (eftersom man kanske råkar spela med en fiolspelare som helst vill undvika G-dur som är det lättaste att spela på en banjo)

Det finns (som med alla instrument) exempel på mycket skickliga musiker som först på mycket gamla dar lärt sig noter eller inte alls. Att lära sig från noter kan leda till att man snabbare kan spela en eller flera låtar genom att memorera tonerna (eller de mönster som finns i melodin). Å andra sidan kanske det tar längre tid att lära sig en sång genom att försöka imitera en annan spelare men när man väl lärt sig det så brukar dom flesta ha lättare att komma ihåg sången (förmodligen för att man har påverkat olika delar i hjärnan vid dessa två sätt att lära sig en sång.)

Alla utom de allra bästa professionella musiker har också väldigt svårt att kunna spela en sång korrekt bara med hjälp av tablatur/noter. Har man ingen ide om hur sången låter är det väldigt, väldigt svårt att kunna spela den endast utifrån tablatur. Tablatur saknar möjlighet att visa all den dynamik och rytmik som ingår i en tolkning av en sång. Det är en en-dimensionell bild av (minst) två-dimensionell musik.

Tablatur är också bara en ögonblicksbild av en tolkning av en sång. Om man t.ex. lyssnar på Earl Scruggs så kan man höra att han väldigt sällan (eller aldrig) spelar samma sång exakt likadant varje gång. Att då försöka (som vissa) hävda att man inte spelar en sång på¨"rätt sätt" om man inte följer tablaturen är bara befängt. Allt framförande av musik är en tolkning!

Tyvärr är det väl så att för oss här i Sverige där det inte är så lätt att hitta en lärare som är beredd att sitta i kanske två timmar med en elev för att han/hon skall lära sig en (en del av) sång genom repetition. Många faller för metodiken att läsa noter eftersom det ger en snabbare "belöning".

Här skulle vi därför vilja slå ett slag för de videor man kan hitta, eller kanske det som numer är vanligare att ladda ned från någon sajt och se på dator on- eller offline. Där kan man "spela med" professionella (i princip uteslutande amerikanska) musiker och repetera om och om igen tills man kan spela på samma sätt. Sedan finns det också lärare i USA som ger kurser över internet, t.ex. med Skype. Numer finns det också ett stort (och växande) antal videor på YouTube.

För de flesta är nog en blandning den bästa lösningen. I början när man försöker lära sig den grundläggande tekniken med mycket enkla sånger (och s.k. "rolls" eller mönster på svenska) att det är otroligt viktigt att man kan lyssna på en duktig spelare och till en börja härma det spelsätt man hör.

Tänk på att som musiker så kan man sitt instrument och kan "höra" musik, inte enbart mekaniskt överföra toner på ett papper till en sträng. Många misslyckas tyvärr här och ger upp spelandet för alltid. Vi skulle nog vilja påstå att det beror på två saker. Dels avsaknaden av bra lärare som verkligen förstår hela inlärningsprocessen, det finns tyvärr exempel på mycket tekniskt skickliga spelare som är helt olämpliga som lärare eftersom dom själva befinner sig så långt ifrån den "normala" eleven och saknar förmåga att relatera till den elevens naturliga mognad. Dels kan det nog också bero på att tålamod inte är något som premieras i dagens samhälle, allting skall helst ske igår och många är inte vana att verkligen behöva kämpa för något och att när det inte går så fort som man vill - så ger man istället upp. 

Slutligen skall vi också påminna att oavsett vilken metod (eller blandning av) man använder sig av så skall man alltid spela med en metronom i bakgrunden så att man lär sig spela i ett jämnt tempo. Detta är otroligt viktigt!

Som alternativ till metronom kan man också använda "elektroniskt ackompanjemang", dvs programvara som simulerar en ackompanjerande gitarr eller bas som spelar ackord. Sådan programvara (tillsammans med ljudexempel) beskrivs mer i avsnittet Programvara