SpelaBanjo

Konstruktion

Låt oss först börja med en helikoptervy av en banjo där vi namnger alla de viktiga delarna. 

 

Helbild-banjo 

Enkelt sagt så är en banjo en trumma med strängar som spänts upp med en hals. Som man kan gissa så tillverkades banjos från början från enkla delar som man hade tillgång till men redan i början på 1800-talet började det finnas professionellt tillverkade banjos. Idag finns det, i princip, tre grupper av tillverkare. 

  1. De (stora) amerikanska) instrumenttillverkarna, t.ex Deering, GoldTone m.m
  2. De (stora) asiatiska instrumenttillverkarna, t.ex. Kasuga m.m
  3. De små tillverkarna som ofta bara består av en eller två personer som (nästan) bara tillverkar banjos på beställning, t.ex TODO

Stämskruvar

Ursprungligen använde man endast friktions-stämskruvar., dvs stämskruven hölls bara på plats genom friktionen mellan skruven och infästningen i halsen. Samma typ av stämskruv som fortfarande är vanlig på t.ex. fiol. 

Läs mer...

Stallet

Stallet må se ganska obetydlig ut men är den enskilt viktigaste delen på banjon. stallns uppgift är att överföra energin i de vibrerande strängarna till resonatorlådan via skinnet som stalln står på för att därigenom skapa ljudet i banjon.

Läs mer...

Stränghållare

Stränghållaren kan vid första anblick verka ganska obetydlig men har större betydelse för ljudet än vad man från början tror.

Läs mer...

Resonator och skinn

En banjo kan liknas vid en trumma med strängar på. På samma sätt som i en trumma används skinnet på banjon till att överföra vibrationerna från strängarna in i det luftfyllda hålrummet mellan skinnet och resonatorn - det bakersta stycket på banjon.

Läs mer...

Banjons akustik

För den som är intresserad av en vetenskaplig akustisk undersökning av Banjons egenskaper så rekommenderas följande artikel:

Vibrerande strängar

För den som är intresserad av fysiken bakom vibrerande strängar kan följande fysik introduktion vara av intresse. Notera att man behöver vara bevandrad i fysik och matematik på högskolenivå för att kunna tillgodogöra sig följande skrift.