SpelaBanjo

Ackordövningar

Att lära sig alla stamtonsackord

Förutom att skapa "slumpmässiga" listor med ackord som man tränar på är det också bra att träna örat att känna igen vanliga ackordsekvenser när man över på att snabbt byta grepp.

En ba övning är att omväxlande spela ackord i första och andra inversion omväxlande från band ett och upp till 12 bandet. Mellan varje inversionsväxling så flyttar man ett band upp med ett undantag; när man kommit upp till band sju flyttar man två band.

De ackord man då kommer att spela (om man börjar med inversion 1 på band 1, dvs F) är

Ackord F D G E A G C A D B E F
Band/inv 1/1 2/2 3/1 4/2 5/1 7/2 8/1 9/2 10/1 11/2 12/1 13/1

När du övar detta spela sakta och försök hålla kvar lill- och ringfingret på sträng 1&4 och bara byta plats på pek- och långfingret när du flyttar upp handen.

Säg också ackordens namn högt för dig själv medan du spelar så kommer du att ha nött in dessa positioner efter bara några dagar (om du övar varje dag vill säga!)

Överkurs 1:

För tre av positionerna över band fem och upp till band tolv så fås stamtonsackord både med inversion ett och två. I sekvensen ovan tappar man tre möjliga ackord. När du väl kan spela ovanstående fram och tillbaka och namnge alla ackord är det dags att komplettera med samtliga möjliga stamtonsackord som visas nedan.

På femte bandet kan man ta både ett inversion ett och två ackord och då få A resp F och pss neligt tabellen nedan på band 7 och 12.

Sekvensen blir nu:

Ackord/Alt F D G E A/F G/B C A D B E/C F
Band/inv 1/1 2/2 3/1 4/2 5/1 7/2 8/1 9/2 10/1 11/2 12/1 13/1
Alternativ         5/2 7/1         12/2  

Upp till band tolv så finns det alltså "bara" femton möjliga grundackord baserat på stamtoner (efter band tolv börjar allting om!)

Anm: Notera att C-ackordet på band tolv i andra inversionen inte är något annat än vår gamla bekant C på band ett och två!

 

"Collapsing finger" ackord byten

Från första inversionen till barré

Det finns ett par "trick" man kan ta till för att snabbt byta mellan vissa ackord. Ett vanligt sätt att byta från t.ex. ett G i första inversionen (över band tre till fem är att ) till ett C (barré band fem) är att bara fälla ned ringfingret över strängarna 4-3-2 och hålla kvar lillfingret på sträng ett.

Dom stamtonsackord-byten detta "trick" fungerar på är t.ex

G1->C3, A1->D3, B1->E1 o.s.v.

Från dur ackord till relativa mollackordet

En annat bra "trick" är att byta från stamtonsackord till det relativa moll ackordet (t.ex. från G till Em). Den relativa moll skalan är den skala som har samma stamtoner som motsvarande durskala. Den relativa mollskalan är den 6:e stamtonen i durskalan. Om detta är obegripligt så låna någon bok om harmonilära. 

Detta trick fungerar enklast lite högre upp på halsen där banden är något närmare. 

Ta ett stamtonsackord i andra inversionen, t.ex. ett G på sjunde (till nionde) bandet, för att ta ett Em ackord så låt ringfingret falla ned över både sträng 4-3 (samma band) och håll kvar de övriga fingrarna (eller släpp lite på pekfingret eftersom vi ändå tar sträng tre med ringfingret). 

Detta byte fungerar t.ex. för att byta

G2->Em3, A3->F#m, B->G#m

Anm: Det är inte helt lätt att ta detta moll ackord rent och hur lätt det är beror till viss del på hur stor, eller snarare lång, den yttersta leden på ringfingret är.

Diatoniska ackordövning

Ett mycket bra sätt att få in i fingrarna de vanliga diatoniska ackorden är att börja med att lära sig de förenklade distoniska ackorden genom att för var och en av inversionerna börja på lägsta bandet och sedan spela upp alla ackord ända upp till band 22. Sedan vänder man och går ned. Som vanligt kan detta verka omöjligt men tänk då på att det bara är tre olika ackordgrepp inom varje inversion.

När man väl efter en stund (läs veckor) verkligen kan alla diatoniska ackord i alla inversioner (fuska inte här - för alla "normala" människor tar det ett par veckor att verkligen sätta detta till muskelminne.) så börja då att klättra från lägsta till högsta bandet med alla möjliga diatoniska ackord på varje band. 

När man väl behärskar detta (dvs du kan vakna kl 4 på natten och utan att tänka ta ett högt F#dim i andra inversionen på 0.1 s) så kommer du att upptäcka att väldigt många sånger kan harmoniseras bara med dessa ackord. 

Sedan bör du gå vidare och lära dig alla diatoniska ackord i C och E också. Men skynda långsamt!

 

"Old Home Places"

I nedanstående exempel har jag hämtat inspiration från en av mina favoriter med J.D. Crow (Old Home Places).Pröva att spela denna sekvens i jämn takt till. Spela aldrig fortare än att du kan hålla samma takt genom hela sången! (Denna är lite förenklad mot vad J.D Crowe spelar i verkligheten.)

G1 G1 B1 B1
C1 C1 G1 G1
G1 G1 G1 G1
A1 A1 D2 D2
G1 G1 G1 G1
C1 C1 B1 B1
C1 C1 G1 E2
A1 D2 G1 G1

Anm: Byt ut B ackordet i första inversionen mot ett B7 ackord som du t.ex. kan ta på band ett och två (band 1 första trängen, band två tredje strängen)

Var speciellt uppmärksam på avslutningssekvensen G-E-A-D-G-G den kräver byten mellan inversion 1 och 2