SpelaBanjo

Memorera sånger

Ett problem som många har och som kan kännas övermäktigt till en början är frågan:

"-Hur i all världen skall jag kunna komma ihåg alla sångerna och spela dom?"

Om man  tar en standard låt i en viss version som t.ex. "Ballade of Jed Clampett" så innehåller en version 152 noter. Hur kan man komma ihåg all dessa?

tab-sheets-music

Sett utifrån individuella noter skulle detta vara att jämföra med att lära sig PI med 152 decimaler, dvs

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781 6406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231
7253594081285

Hur många av oss kan memorera denna sekvens (och sedan komma ihåg den två månader efteråt). Svaret är nog "-Väldigt få" (I alla fall inte jag - och då har jag ändå en matematisk utbildning)

Vad är det då som gör att så många musiker kan lära sig inte bara balladen om Jed Clampett utan bokstavligen kan spela hundratals sånger (men inte komma ihåg sin egen bankomatkod). Svaret är : rytm, struktur och repetition.

 

Att lära sig en ny sång

Hur skall man då lära sig en ny sång? Igen detta är väldigt individuellt men för att återkomma till vad vi sagt förut, ha tålamod och var inställd på att i början så kommer det att ta lite tid. Vi förutsätter här att du har lärt dig att läsa tablatur och att du är bekant med den grundläggande musiknotationen.

Här vill vi också slå ett slag för ett ovärderligt hjälpmedel: En klassisk metronom. Bluegrass spel bygger mycket på en väl utvecklad taktkänsla så ta för vana att alltid spela med en metronom. (Du kan hitta mer tips om metronomträning i avsnittet om övningsteknik

  • Börja med att lyssna på en inspelning av sången så många gånger att du kan (i princip) nynna hela sången för dig själv. Även om det innebär att man måste lyssna på sången flera gånger varje dag under en veckas tid så är det det som krävs innan man kan gå vidare.
  • Läs tablaturen övergripande och hitta vers, melodi och repetitioner. De allra flesta melodier är uppbyggda av block som återkommer med kanske endast en mindre variant på sluttakten. 
  • Försök identifiera standard "licks" som du redan känner till. Att komma ihåg två takter som "2 ggr Foggy Mountain lick/roll" är enklare än att memorera 16 individuella toner.  
  • Försök identifiera tekniskt svåra takter och öva på dom en och en tills du kan spela dom "perfekt" (helst med slutna ögon!)
  • Nu först är det dags att lära sig sången! Börja därefter att gå igenom sången från början och lär dig takt för takt. Sätt enkla mål "Ikväll skall jag lära mig de första fyra takterna". Ha inte för bråttom. Var ärlig mot dig själv och rusa inte vidare förrän du verkligen kan spela takterna helt korrekt och i rätt takt. Det här är ingen tävling i att komma först !
  • Spela sedan hela sången i det tempo du kan klara av så att du inte gör fel. I början innebär det ofta att man måste sätta metronomen på 50-60 slag/min. Var inte besviken över detta! Du måste komma till-tals med dig själv var i läroprocessen du befinner dig. Det viktiga här är faktiskt inte hastigheten utan att du spelar hela sången i samma hastighet (och i takt). Det är annars lätt at man spelar enkla delar (som man tekniskt behärskar) fort för att sedan sakta ned när man kanske måste ta ett mer "jobbigt" grepp som t.ex. ett rörligt F eller D ackord.
    Var uppmärksam på "stammande" dvs, att man tar om delar där man missade en not eller två. Detta är ett mycket vanligt problem (som jag själv också brottas med). Att spela om takten göra att hela melodin "pajar" och om man spelar med andra så är det förödande. I början kan det därför vara bättre att ta om låten från början tills man har kommit förbi det parti man har svårt med. Fastnar man ständigt på samma ställe så bör man isolera detta parti som en "jobbig" takt som måste övas separat till man kan det. Oavsett om det tar 1 timme eller 1 vecka tills man kan den.

Efter en tids övande (dagar?) så kommer alla förr eller senare till en punkt där hela sången sitter och man inte kan förstå att man inte kunde det från början. När man väl kommit dit så upptäcker du att du inte längre tänker på sången som 152 toner på varandra utan så gott som alla tänker i "block", hör sången eller att den "sitter i fingrarna", dvs man har överfört hela eller delar av sången till muskelminne. För snabba passager är detta en nödvändighet. Det finns helt enkelt inte tid att tänka när man spelar i fullt tempo (~180bpm), då måste sången "sitta" i fingrarna. 

När man väl nått hit (för komplicerade låtar kan denna process ta flera veckor i början) är det väldigt enkelt att bibehålla sången. Man kan (nästan) utan att tänka spela den direkt. Man bör efter ett tags spelande se till att man har (minst) 10-15 sånger av varierande svårighetsgrad fullständigt memorerade (eller internaliserade) som man spenderar 15min ¨på varje dag och spelar igenom. Dessa "grund" sånger kommer att ge dig både självförtroende och hjälpa till att öva upp hastigheten.

Du kommer också att upptäcka att om man gör en paus i spelandet (även bara ett par dagar) så kan det som verkade så enkelt tidigare vara nästan omöjligt att komma ihåg. Om du har hållit upp övandet under ett antal veckor (t.ex. på semestern) så kan det kännas nästan som att börja om igen. Det är här som muskelminne kommer till sin rätt. Om du övat flitigt på de 10-15 sångerna så kommer dina fingrar att hitta rätt även om inte tror att du kommer ihåg sången. I min låtlista när jag spelar ute skriver jag alltid ned första takten - det räcker - för att jag ska komma ihåg låten om jag någon gång får hjärnpunka.

Nästa steg i läroprocessen är att man verkligen börjar höra sången. Detta kanske låter märkligt då man uppenbart har hört sången de 100 gångerna man spelat innan. Det här är dock en annan sak. Till en början är hjärnan så överlastad med det rent mekaniska i att spela att det inte finns bandbredd över till att verkligen lyssna på hur man spelar. Mär man kommit hit så är det dags att verkligen börja nagelfara hur man spelar. Här kommer man säkert att upptäcka att man slarvar med visas toner, andra tar man inte rent eller att timingen i något parti inte är bra. Det är viktigt att man erkänner dessa brister för sig själv och börjar arbeta på att rätta till dessa. Det kan t.o.m vara bra att göra ett uppehåll från att lära sig helt nya sånger eller andra tekniker tills dess att man har kommit förbi de svårigheter som man identifierat.

När man är lite mer van så börjar man tänka på låtar i termer av ackord och inte toner. Som mest är det i vanliga bluegrass låtar inte mer än två ackord per takt - och det är lättare att komma ihåg än 16 individuella toner. Ackorden följer dessutom (ofta) strikta regler för i vilken följd dom kommer. I G-dur så följs t.ex. (nästan) alltid ett D7 ackord av ett G. Man börjar då enbart tänka i ackordföljder och vilka mönster (rolls) man sedan spelar ger sig av sig själv. Man får dock kanske räkna med att det tar 1,5-2 år innan man har kommit till denna punkt. Man måste helt enkelt haft tid att lära sig tillräckligt många licks/rolls för att det skall "sitta i fingrarna" så att man utan att tänka vet vilka tänkbara licks som passar för en viss ackordföljd. 

 

Musikteori

circle-of-fifths

Behöver man kunna musikteori? Ja och Nej. Det finns exempel på mycket skickliga musiker som varken kan noter eller teori. Man kan möjligtvis gå så långt som att påstå att många av de som spelade banjo i USA under förra seklet varken kunde läsa eller skriva - men spela kunde dom! Man hade istället tid att sitta ned med varandra och lära sig genom att lyssna och visa. En metod som numer (åtminstone i Sverige) är få förunnat. 

Dock, tillhör man oss mer normalt dödliga eller inte har någon som kan visa så är teorikunskap en bra stege att stå på när man skall lära sig. Att förstå hur skalor och ackord är uppbyggda gör det enklare att spela. När man kommit så långt att man börjar kunna improvisera så är det 99% inlärda mönster som man upprepar och 1% inspiration. Så parallellt som du över så försök läs någon grundläggande bok om musikteori och harmonisering. På denna sajt har vi bara med korta glimtar kring teori om skalor och ackord.

Ett sätt, av många, kan vara att börja lära sig förstå kvintcirkeln ("Circle of fifths" på engelska) som visas i figuren härintill. TIPS: Det är inte en slump att de tre vanligaste ackorden i G-dur (C,G,D) sitter precis bredvid varandra på cirkeln! Det finns nästan oändligt med bra och dåligt material att läsa om detta på nätet och så gott som alla böcker i musikteori behandlar kvintcirkeln på ett eller annat sätt.

Generellt gäller att man redan från början bör vänja sig med att tänka i termer av ackord och förstå hur man hittar de vanligaste ackorden. Även om man på en banjo inte normalt spelar ackord-ackompanjemang på samma sätt som på en gitarr så bygger ändå mycket av de melodier och grepp man använder på ackord. Att från början lära in de vanligaste ackorden kommer att göra livet så mycket lättare sedan!

Gratis Banjoböcker!

En av Sveriges fina banjospelare Anders Sterner höll kurser på 70-talet i Stockholm. Det material han då skrev sammanställdes i två häften, en för nybörjare och en fortsättningsbok. Anders har nu gjort båda dessa häften tillgängliga gratis (!).

Tack Anders!

 

Videolektioner

David Cavage lektioner

Ett gratis och alldeles utmärkt sätt att börja lära sig är att titta på de (över 100 !) videolektioner som den amerikanska musikern David Cavage har spelat in och lagt ut på sin blog. Du hittar dom på youtubeHan är en utmärkt lärare och kvaliten (både tekniskt och innehållsmässigt) är till många delar bättre än vad många och dyrare alternativ kan erbjuda.

 

Rob Bourassa lektioner

Efter man spelat ett par månader kan det vara lämpligt att lära en av klassikerna "Foggy Mountain Breakdown". Du hittar videolektioner på YouTube på länkarna nedan. En annan modern klassiker är "Man of constant Sorrow" som dock är lite mer avancerad så du bör ha spelat i minst 6-7 månader innan du börjar öva på den.

 Det är en bra övning att lära sig dessa två sånger "muntligt" utan tablatur från dessa videor som håller mycket hög kvalitet!

 

Richard Heffner lektioner

En serie videoinstruktioner för den verkliga nybörjaren. Bland de enklare instruktionerna med tablatur av flera sånger arrangerade i tre svårighetsgrader