SpelaBanjo

Olika typer av banjo

Många tror kanske att banjo är ett specifikt instrument typ, så icke. Det finns många olika typer av banjo som man oftast brukar gruppera i hur många strängar dom har. I varje sådan grupp finns sedan ett antal varianter och även spelsätt.

Dock är det nog så att den banjotyp som dom flesta som inte själv spelar kommer att tänka på (om man överhuvudtaget har tänkt på banjo) är den traditionella 5-strängade amerikanska bluegrass banjon med den karakteristiska femte stängen som slutar en bit innan början på halsen. Denna typ av banjo finns både som öppen banjo eller som sluten med en resonator baksida. Det finns ingen egentlig skillnad mellan dessa typer förutom den volym man kan få ut av instrumentet. Den öppna banjon ger ett något mjukare ljud med lägre volym.

Den andra huvudtypen av banjo som är vanligast är den s.k. plektrumbanjon som är 4-strängad och som används i t.ex. Irländsk folkmusik och i Dixie-jazz.

Slutligen finns en tredje huvudtyp som egentligen är en gitarr med banjons resonanslåda och skinn. Detta är i alla praktiska avseenden en gitarr och är stämd exakt som en gitarr.

Fem-strängad banjo

Denna typ av banjo känns lättast igen på att den femte strängen inte går ända ned på halsen utan slutar 5 band ovanför. Anledningen till detta är att den femte strängen är stämd (grundstämning G) en oktav högre och att en längre sträng inte skulle kunna stämmas så hårt utan att gå av.

Det finns två varianter av denna banjo, med bakstycke (resonatorlåda) eller utan.  En banjo med bakstycke skapar ett högre ljudtrtyck, för övrigt så finns ingen (principiell) skillnad.

Plektrum banjo

Denna typ av banjo används oftast i Irländsk folkmusik och i Dixie Jazz. Spelsättet på denna typ av banjo är oftast mer likt det man använder på gitarr, dvs ackordspel, än det fingerspel man oftast använder på en 5-strängad banjo.

Den 4-strängade banjon finns i flera varianterr, t.ex. Irländsk tenor banjo (som har en kortare hals), Ukulele-banjos, Banjolin (en korsning mellan mandolin och Banjo), cello-banjo (även kallad bas-banjo). Det har även funnits en kontra-bas variant med tre strängar.

Gitarr banjo

Det här är helt enkelt en gitarr som man gjort om till en banjo. Stämd på exakt samma sätt som en gitarr och tillåter utövaren att spela som om det vore en gitarr. Vanligast är nog att man spelar fingerspel (liknande som klassisk gitarr) och inte i första hand ackord spel även om man givetvis kan spela på detta sätt också.

Denna typ av av banjo används dock aldrig i (traditionella) bluegrass sammanhang.

Fler artiklar...

  1. Att köpa banjo