SpelaBanjo

Nyheter

Gratis Banjoböcker!

En av Sveriges fina banjospelare Anders Sterner höll kurser på 70-talet i Stockholm. Det material han då skrev sammanställdes i två häften, en för nybörjare och en för fortsättningskurs. Anders har nu gjort båda dessa häften tillgängliga gratis (!). Du kan hitta dom på sidan om deras band "Cold Mountain Band" eller direkt här.

Tack Anders!