SpelaBanjo

Metoder för inlärning

Det finns i olika skolor om vilken metodik man skall använda för att lära sig spela

music-in-brain

MELODIVÄGEN

Den första skolan förordar att man skall börja med att lära sig enkla melodier, helst utantill, för att sedan fortsätta lära sig nya melodier som innehåller ny teknik som man skall öva på.

Fördelen med denna metodik är att man redan efter ett par veckor hjälpligt kan spela en eller fler enkla melodier i långsamt tempo. Detta kan hjälpa till att öka motivationen i lärandet då man (och sin kompisar) hela tiden tydligt kan höra sina framsteg. Nackdelen kan vara att man fokuserar för mycket på melodier i början istället för teknik.

Om man skall jämför med hur man lärde sig att läsa (och skriva) så motsvarar detta sätt kanske att man lär sig bokstäverna och ord samtidigt som man lär sig skriva poesi. Detta tvingar en elev att fokusera på både detaljer och helheten samtidigt hela tiden.

TEKNIKVÄGEN

Den andra skolan liknar den klassiska pianoundervisningen som var den förhärskande fram till slutet av 60 talet, att man börjar med teknikövningar och inte melodier. Denna skola tar till vara på att bluegrass banjo består av ett antal högerhandsmönster (eng. rolls) tillsammans med visa typiska vänsterhands ackord fattningar. Denna kombination av höger och vänster hand brukar på engelska kallas för "licks" (det finns oss veterligt ingen riktigt bra svensk översättning). I teorin så finns det ett oändligt antal kombinationer men i praktiken har det visat sig att om man behärskar de , säg, 30 vanligaste "licken" så kan man spela i princip "alla" vanliga bluegrass låtar.

Denna skola säger att det är bättre att fokusera på tekniken i början tills den sitter, lite grann som att lära sig alfabetet och enkla ord. När man kan det så är det enklare att bygga meningar (spela sånger) eftersom man inte behöver fokusera så mycket på exakt hur man skriver ett "A".

Nackdelen är att det kommer att dröja längre innan man kan spela någon hel låt men fördelarna är å andra sidan att när man väl skall lära sig en låt så går det oftast lite snabbare eftersom man redan kan alla byggstenar i sången.

Vilken skola som är bäst beror helt på den individ som skall lära sig. Om man har uthållighet med att "traggla" teknikövningar i början de första 5-6 månaderna eller om man vill snabbt spela sin första melodi. En bra lärare kan här hitta en balans mellan dessa metoder så att när en elev börjar tröttna på teknikövningar kan man lära sig en melodi som motsvarar den nivå eleven för tillfälligt befinner sig på. Oavsett hur man går tillväga så går det inte att komma bort ifrån att det krävs minst en timme om dagen i övning för att man skall göra framsteg!

 

Spela inte för svåra låtar

Som nystartad spelare har man ofta en önskan att låta som sina "idoler" det får t.ex. följden att de allra flesta som börjar vill lära sig Foggy Mountain Breakdown (FMB) på en gång. Men, man upptäcker då ofta att som bäst klarar man av att spela den i ~1/4 av det tempo den är tänkt att spelas i och att omgivningen inte alls är imponerad! Förmodligen klarar man heller inte av varken frasering eller betoning. 

Svår melodiSedan spelar det (nästan) ingen roll att man spelar den varje dag i tre månader. Man har helt enkelt börjat men en tekniskt alldeles för svår sång som man saknar förutsättningar för. Det finns mycket enklare sånger där man bättre kan lära sig den nödvändiga tekniken. Den gamla devisen om att lära sig krypa innan man går för att till slut kunna sprinta gäller fortfarande! (tråkigt nog)

En annan "klassiker" som också är svår men som (tyvärr) finns med i många nybörjarböcker är Balladen om Jed Clampett  (BJC) som var tema till en amerikansk TV-serie på 60-talet och därför välbekant för många amerikaner. Möjligtvis är den också med eftersom Earl Scruggs tog med den som en av de första sångerna i sin lärobok. På samma sätt här finns det bättre enklare låtar som ger den utforskande aktören bättre möjlighet att öva grundläggand teknik. 

 

Ingen som nyss börjat spela skall försöka spela vare sig Foggy Mountain Breakdown (FMB) eller Ballade Of Jed Clampett (BJC) innan man spelat i minst 18 månader.
FMB skall spelas i ca 160bpm vilket innebär ungefär 11 noter per sekund! Jag vågar påstå att ingen som börjar spela (oavsett begåvning) klarar av detta då det helt enkelt fodrar otroligt mycket muskelträning innan man övat upp motoriken för att klara detta!

 

Av samma anledning är många böcker helt olämpliga för en som börjar på egen hand. Den bok som nog behöver en varningsetikett och som kanske också bör undvikas är Pete Seegers nybörjarbok. Under lång tid var detta en standardbok, till stor del därför att det inte fanns någon annan. Här är ett exempel på en "gudabenådad" banjoist som hjälpte till att popularisera banjo som instrument men som ligger så långt före sina potentiella elever att avståndet för många helt enkelt är för stort. Fler personer har nog lagt banjon på hyllan för gott efter att ha försökt lära sig från PS bok än de som faktiskt lärde sig inte tack vare utan trots boken! För att riktigt krångla till det så spelade dessutom PS på en s.k. långhalsad banjo som har fler band (för att kunna ta flera låga toner) än normalt vilket gör att man tvingas spela med cape det första man gör!

Ett bra tips kan istället vara att gärna börja med sånger i valstakt (dvs 3/4 takt). Dom spelas ofta långsammare och även en som nyss börjat spela klarar, efter lite övning, av att spela sången i det tempo den är tänkt att spelas i. 

 

Gehör eller noter?

notes

Vi skall väl här nämna att det finns även en annan dimension på lärandet som också är av principiell karaktär (eller kanske rent av filosofisk?) och det är huruvida man skall lära sig genom att se och lyssna (och sedan repetera) eller om man skall lära sig genom att läsa noter (eller tablatur). Enklare uttryck skall man lära sig genom gehör eller noter?

Många som börjar med att lära sig från noter kan lätt hamna i "10-låtar syndromet" dvs man lär sig ett visst antal låtar (och kan spela dom helt ok.) men man "hör" inte musiken och man saknar tekniken att kunna improvisera eller spela en känd melodi i en annan tonart (eftersom man kanske råkar spela med en fiolspelare som helst vill undvika G-dur som är det lättaste att spela på en banjo)

Det finns (som med alla instrument) exempel på mycket skickliga musiker som först på mycket gamla dar lärt sig noter eller inte alls. Att lära sig från noter kan leda till att man snabbare kan spela en eller flera låtar genom att memorera tonerna (eller de mönster som finns i melodin). Å andra sidan kanske det tar längre tid att lära sig en sång genom att försöka imitera en annan spelare men när man väl lärt sig det så brukar dom flesta ha lättare att komma ihåg sången (förmodligen för att man har påverkat olika delar i hjärnan vid dessa två sätt att lära sig en sång.)

Alla utom de allra bästa professionella musiker har också väldigt svårt att kunna spela en sång korrekt bara med hjälp av tablatur/noter. Har man ingen ide om hur sången låter är det väldigt, väldigt svårt att kunna spela den endast utifrån tablatur. Tablatur saknar möjlighet att visa all den dynamik och rytmik som ingår i en tolkning av en sång. Det är en en-dimensionell bild av (minst) två-dimensionell musik.

Tablatur är också bara en ögonblicksbild av en tolkning av en sång. Om man t.ex. lyssnar på Earl Scruggs så kan man höra att han väldigt sällan (eller aldrig) spelar samma sång exakt likadant varje gång. Att då försöka (som vissa) hävda att man inte spelar en sång på¨"rätt sätt" om man inte följer tablaturen är bara befängt. Allt framförande av musik är en tolkning!

Tyvärr är det väl så att för oss här i Sverige där det inte är så lätt att hitta en lärare som är beredd att sitta i kanske två timmar med en elev för att han/hon skall lära sig en (en del av) sång genom repetition. Många faller för metodiken att läsa noter eftersom det ger en snabbare "belöning".

Här skulle vi därför vilja slå ett slag för de videor man kan hitta, eller kanske det som numer är vanligare att ladda ned från någon sajt och se på dator on- eller offline. Där kan man "spela med" professionella (i princip uteslutande amerikanska) musiker och repetera om och om igen tills man kan spela på samma sätt. Sedan finns det också lärare i USA som ger kurser över internet, t.ex. med Skype. Numer finns det också ett stort (och växande) antal videor på YouTube.

För de flesta är nog en blandning den bästa lösningen. I början när man försöker lära sig den grundläggande tekniken med mycket enkla sånger (och s.k. "rolls" eller mönster på svenska) att det är otroligt viktigt att man kan lyssna på en duktig spelare och till en börja härma det spelsätt man hör.

Tänk på att som musiker så kan man sitt instrument och kan "höra" musik, inte enbart mekaniskt överföra toner på ett papper till en sträng. Många misslyckas tyvärr här och ger upp spelandet för alltid. Vi skulle nog vilja påstå att det beror på två saker. Dels avsaknaden av bra lärare som verkligen förstår hela inlärningsprocessen, det finns tyvärr exempel på mycket tekniskt skickliga spelare som är helt olämpliga som lärare eftersom dom själva befinner sig så långt ifrån den "normala" eleven och saknar förmåga att relatera till den elevens naturliga mognad. Dels kan det nog också bero på att tålamod inte är något som premieras i dagens samhälle, allting skall helst ske igår och många är inte vana att verkligen behöva kämpa för något och att när det inte går så fort som man vill - så ger man istället upp. 

Slutligen skall vi också påminna att oavsett vilken metod (eller blandning av) man använder sig av så skall man alltid spela med en metronom i bakgrunden så att man lär sig spela i ett jämnt tempo. Detta är otroligt viktigt!

Som alternativ till metronom kan man också använda "elektroniskt ackompanjemang", dvs programvara som simulerar en ackompanjerande gitarr eller bas som spelar ackord. Sådan programvara (tillsammans med ljudexempel) beskrivs mer i avsnittet Programvara

Att öva med metronom

Det går inte nog att understryka vikten att öva med metronom. Det är ett av de absolut viktigaste hjälpmedlen. Skaffa gärna en liten bärbar med relativt högt "klickljud". Vissa av oss gamlingar föredrar en uppdragbar "klassiskt" mekanisk metronom. Numer inte helt lätt att hitta men det finns en tysk tillverkare "Wittner" som fortfarande tillverkar en klassisk metronom (se nedan för tips om var man kan köpa en sådan)..

TIPS: Som alternativ till metronom kan man lägga lite pengar på att inhandla programmet "Band In Box" som gör det möjligt att öva med ett (nästan) riktigt band. Läs mer i avsnittet "Programvara"

Börja med att sätt metronomen långsamt, det är inte hastigheten utan jämnheten du skall öva upp till en början. 

Som första övning sätt metronomen omkring 80 och spela vanliga rolls (alternating-thumb forward-backward eller forward) och slå an en sträng på varje metronomslag (tycker du att det är för långsamt så öka takten något men inte för mycket!). Varje takt skall då ha 8 slag. När detta flyter så börja lägg på ackord som du byter för varje takt. Se till att du inte börjar spela (eller räkna) långsammare vid taktbytet!

(När du börjar bli varm i kläderna så kan man roa sig med att spela t.ex. alla diatoniska ackord i följd eller att gå runt kvintcirkeln, det kanske inte låter så vackert men är en bra övning för att lära sig "höra" olika ackord.)

Tänk ut i förväg vilket ackord du skall spela så att du mentalt redan fokuserar på det nya ackordet. Försök sedan också att visualisera greppet innan du tar det.Denna mentala träning kanske låter som humbug men det är ett faktum att visulisera en rörelse tränar hjärnan att utföra den innan man gör det på riktigt.

När du kan spela jämt så börja med att försöka byta ackord på 1 och 5, dvs två ackord per takt. När väl du kan spela detta helt felfritt och i takt och aldrig missar (räkna med att detta tar flera veckor av övning) så är det dags att skruva upp metronomen. Då kan det också vara dags att börja räkna bara på varannan not, dvs varje takt räknar du som 1-2-3-4 och byter ackord på 1 och 3.  

Slutligen ett par tips:

 1. Om du spelar helt rätt i takt skall du "döda" metronomljudet med varje ton.

 2. Räkna "1-och-2-och-3-och-4-och" på varje takt. Det är lättare än "1-2-3-4-5-6-7-8"

 3. En gammaldags metronom med pendel har fördelen att det ger en visuell idé om takten

Det är inte så viktigt exakt vilken hastighet du sätter (så länge du kan spela rent) utan mer att du använder metronom överhuvudtaget. Räkna dock med att det tar ett tag innan du kommer att känna dig bekväm med att spela med metronom.

Klassisk mekanisk metronom

metronom

Att köpa en klassisk mekanisk metronom börjar bli allt svårare då de billigare elektroniska tar över mer och mer. En klassisk metronom har dock fördelen att man lättare kan "se" takslagen visuellt. De har också ett mer dämpat ljud (inte lika vasst) vilket vissa föredrar.

En Svensk on-line affär där man kan handla klassiska metronomer är pianoaffären Nylund & Son som har mekaniska metronmer från Wittner (en tysk tillverkare)

Senaste nytt

 • 28 jul

  Gratis Banjoböcker!

  28 juli 2013

  En av Sveriges fina banjospelare Anders Sterner höll kurser på 70-talet i Stockholm. Det material han då skrev sammanstä...
 • 22 jul

  Omgjord sajt!

  23 juli 2013

  I början av Juli hände något roligt. Mellan skrapandet och oljandet av fönster (se så fina och vita dom är nu:-) ) satt ...
 • 13 jul

  Jespers' blog

  13 juli 2013

  En av sveriges bästa banjospelare Jesper Lindberg kommer att börja medverka med sin egen blog här! Under rubriken "Banj...

Banjohumor

Banjo måste utan tvekan vara det instrument det finns flest skämt om. Döm själv!

Banjohumor...

Banjofilm

Som inspiration att börja finns det på PBS Video en utmärkt film med banjoisten, skådespelaren och komikern Steve Martin som värd. Väl värd att ses!

Give me the banjo!