SpelaBanjo

Att lära sig ackord

Hur kan man lära sig var alla ackord finns? Med övning är som vanligt svaret.

Det kommer visserligen att ta lite tid - men förmodligen inte så lång tid som du kanske tror. Man kan nämligen vara lite smart. Att leta på Amazon efter någon av de böcker som utlovar 1000´tals ackord för att sedan försöka memorera dessa är i princip bortkastade pengar. För mig är det fullkomligt obegripligt att det finns någon som överhuvudtaget köper en bok bara med ackord.

Börja med att t.ex. lära dig (utantill) var alla G i 1:a , 2:a och tredje inversionen finns. Hemligheten är att dessa är flyttbara ackord. Skall du sedan hitta ett A på ett visst område på halsen så kom ihåg vilket som är det närmaste G. Det greppet flyttar du nu upp två band för att få ett A. Efter ett tag vet du instinktivt var alla A finns och då är det t.ex. inte så svårt att hitta ett B eller C. När man har övat detta ett par veckor så kommer dessa positioner att ha letat sig in i långtidsminnet.

Detta fodrar givetvis träning. Men du kommer att upptäcka att efter bara ett par veckor (och kanske snabbare än så) så behöver du inte ens tänka för att ta dessa ackord. Fingrarna hittar själv!

Dock bör du vara inställd på att det kommer att ta många veckor av ihärdig övning innan detta börjar kännas naturligt.

En bra träningsmetodik är att börja varje övningstillfälle med att slumpmässigt skriva ned ett antal ackord. Börja först med alla durackord t.ex.

A2, (Andra inversion, A)
B1, (Första inversion B)
G2, (Andra inversion G)
E3, (Tredje inversion E)
E1, (Första inversion E)
A2, (Andra inversion A)
C1, (Första inversion C)
F3, (Tredje inversion F)
B2, (Andra inversion B)
C2, (Andra inversion C)

och sedan försöka spela dessa enligt den lista man gjort upp. Inleder du varje övningstillfälle med detta så kommer det inte att dröja länge innan alla dessa ackord sitter i ryggmärgen. Du har nu lärt dig 7 grundackord i tre inversioner = 21 grundackord! Detta är också grunden till att (som vi skall komma till) enkelt kunna spela t.ex. ett D7 eller varför inte ett G7 ?

Man skall inte springa innan man kan gå så var ärlig mot dig själv och öva detta tills du kan ta samtliga grund ackord i samtliga inversioner utan att tänka. Spela sedan dessa ackord med enkla rolls (t.ex. forward, alternating etc.) men spela aldrig snabbare än att du kan hålla en helt jämn takt. 

Ett annat sätt att lära sig ackorden är att ta ett ackord, t.ex. F och sedan spela det i alla inversioner upp på halsen tills man kommer så långt upp man kan., dvs börja med inversion 1 , sedan inversion 2 och sist inversion 3 innan man börjar om med inversion 1 fast i positionen precis ovanför 3:e inversionen.  Detta ger 5 olika varianter av grundackorden som mest. Hur fort kan du spela dessa ackord rent (utan att ta på närliggande strängar eller få skorr i ljudet)?. När du kan spela dessa rent och ljuda dom på sådär 4 sekunder då har du ett hyfsat grepp om hur detta skall gå till.

När du väl känner att alla durackord sitter så lägg in alla varianter av moll ackord på samma sätt. När väl dessa sitter så lär dig sju ackord av alla grundackord och öva dessa på samma sätt.

När du väl har kommit så här långt så kan du alltså spela alla dur ackord, moll ackord + 7 (och ev. maj7) ackord. Detta räcker mycket långt. Om du sedan ser till att lära dig ett par dim ackord så kan du spela godtyckliga diatoniska ackord i alla skalor.

Sedan kan du kombinera dessa ackord med alla högerhandsrolls och helt plötsligt så spelar du banjo. Igen , detta fodrar viss övning men om man övar smart så går det ganska snabbt att nöta in allt detta (även om man råkar vara till åren kommen).

Ytterligare tips:

 • Börja med att bara slå an alla strängar 1-2-3-4 för varje ackord
 • Pröva att spela en full "roll" på varje ackord, t.ex. alternating-thumb-roll där du växlar mellan fjärde och tredje strängen, dvs 4-2-5-1-3-2-5-1
 • Försök namnge de toner som ingår i ackordet. Det här är ett utmärkt sätt att börja hitta igen toner på halsen
 • Spela bara de lägsta tre strängarna
 • Spela bara de lägsta två¨strängarna, t.ex. med Foggy-mountain roll (observera att 5-strängen inte harmonerar med alla ackord!)
 • Om du tycker att det är svårt att få ackordenen rena och du kommer åt andra strängar så gör följande. Tag problemackordet och tryck hårt så att strängarna gör märken i fingrarna. Tag sedan upp handen och se var strängarna har gjort märken. På problemfingret (det som kommer åt andra strängar) kommer du garanterat att se att du har greppat strängen på sidan. Som du ser i fingret finns det gott om plats. Försök nu att mentalt träna dig att låta fingret ta strängen på den delavfingret där det fannsgott om plats.
 • Visualisera mentalt nästa ackord innan du byter så kommer fingrarna att snabbare hitta sina nya positioner

Pröva t.ex. att spela G1, E2, A1, D2, G1 (detta är en vanlig avslutning på mycket poulärmusik)

En annan bra övning är att ta varje grund ackord i alla fem möjliga inversioner allt högre upp på halsen. Var aktsam så att du tar rena ackord utan att vidröra andra strängar eller får skorrande ljud pga att du inte dämpar de strängar du skall tillräckligt bra.

Övergripande övningsschema

Nedanstående kan kanske vara en slags vägkarta hur man övergripande kan lägga upp lärandet

 1. Lär dig alla första omvändningens fulla ackord på hela halsen
 2. Lär dig alla andra omvändningens fulla ackord på hela halsen
 3. Lär dig alla tredje omvändningens fulla ackord på hela halsen
 4. Spela sedan alla ackord omväxlande mellan första och andra omvändningen och gå upp mot halsen minst ett steg för varje ackord, dvs börja med F1, sedan D2, G1, E2 o.s.v. Det är en bra övning för att ekonomiskt kunna byta ackord utan att röra onödigt många fingrar.
 5. Lär dig spela tredje omvändningens alla diatoniska ackord på de lägsta tre strängarna (de diatoniska ackorden tvingar dig att lära dig moll ackord samt ett dim ackord)
 6. Lär dig spela första omvändningen alla diatoniska ackord på de lägsta tre strängarna
 7. Lär dig spela andra omvändningen alla diatoniska ackord på de lägsta tre strängarna

Når du behärskar alla dessa steg ovan, fram och baklänges, kommer du att upptäcka att halsen helt plötsligt har krympt ohc inte alls verkar så lång och obegriplig som från början. Tänk bara på att öva extremt långsamt och säg ackordet högt för dig själv innan du spelar det. Detta tar faktiskt kortare tid än vad man kanske tror att lära sig ovanstående men du måste också inse att det tar många månaders spelande innan detta verkligen sitter i ryggmärgen och alla byten kan ske rent och reflexmässigt.

En avslutande kommentar om inlärning

Att lära sig banjo genom att börja lära sig ackord och fingersättningar påminner kanske om klassiskt piano där man börjar med mycket teknikövningar för att sedan ha en grund för att kunna "attackera" klassiska musikstycken. Många banjo nybörjarböcker börjar med att lära ut 10 låtar där man lär sig drilla rolls. Det är bra på sitt sätt men om man inte har något hum om en struktur på ackord och musik så fastnar man alltför lätt i de låtar man kan. Man lär sig att mekaniskt föra över toner på papper till en banjo. Man lär sig inte spela!

Börjar man istället med lite lagom teori och gehörsövningar tillsammans med ackord så kanske det dröjer längre innnan man spelar "Duelling banjos" men i gengäld så lär man sig den mycket fortare och kan kanske även göra egna improvisationer. Man blir inte lika låst till skriven musik.

Så av den här anledningen vinner man  på att fokusera på en del på teknik- och gehörsövningar. Att spela Scrugg-style direkt är att komma in på ett nytt instrument på en relativt hög nivå vilket gör det till en större utmnaningen än vad det kanske behöver vara. Tyvärr är det få nybörjarböcker som verkar se det riktigt på detta sätt.

Alltför många har köpt en banjo och som sedan blivit liggande för att man ganska snabbt konstaterar att man inte låter som Bela Fleck, Leon Hunt eller JD Crowe efter två månader. Man skall givetvis ha en realistisk förväntan (något som jag själv - den hårda vägen - insett).