SpelaBanjo

Musikteori

circle-of-fifths

Behöver man kunna musikteori? Ja och Nej. Det finns exempel på mycket skickliga musiker som varken kan noter eller teori. Man kan möjligtvis gå så långt som att påstå att många av de som spelade banjo i USA under förra seklet varken kunde läsa eller skriva - men spela kunde dom! Man hade istället tid att sitta ned med varandra och lära sig genom att lyssna och visa. En metod som numer (åtminstone i Sverige) är få förunnat. 

Dock, tillhör man oss mer normalt dödliga eller inte har någon som kan visa så är teorikunskap en bra stege att stå på när man skall lära sig. Att förstå hur skalor och ackord är uppbyggda gör det enklare att spela. När man kommit så långt att man börjar kunna improvisera så är det 99% inlärda mönster som man upprepar och 1% inspiration. Så parallellt som du över så försök läs någon grundläggande bok om musikteori och harmonisering. På denna sajt har vi bara med korta glimtar kring teori om skalor och ackord.

Ett sätt, av många, kan vara att börja lära sig förstå kvintcirkeln ("Circle of fifths" på engelska) som visas i figuren härintill. TIPS: Det är inte en slump att de tre vanligaste ackorden i G-dur (C,G,D) sitter precis bredvid varandra på cirkeln! Det finns nästan oändligt med bra och dåligt material att läsa om detta på nätet och så gott som alla böcker i musikteori behandlar kvintcirkeln på ett eller annat sätt.

Generellt gäller att man redan från början bör vänja sig med att tänka i termer av ackord och förstå hur man hittar de vanligaste ackorden. Även om man på en banjo inte normalt spelar ackord-ackompanjemang på samma sätt som på en gitarr så bygger ändå mycket av de melodier och grepp man använder på ackord. Att från början lära in de vanligaste ackorden kommer att göra livet så mycket lättare sedan!