SpelaBanjo

Stämskruvar

Ursprungligen använde man endast friktions-stämskruvar., dvs stämskruven hölls bara på plats genom friktionen mellan skruven och infästningen i halsen. Samma typ av stämskruv som fortfarande är vanlig på t.ex. fiol. 

 

Dock är det ganska svårt att justera en friktionsstämskruv exakt med de hårda stålsträngar som man använder på banjo samt att få skruven att hålla stämningen bra av dessa anledningar så har man seddan förra seklets mitt använt stämskruvar (eller mer korrekt stäm mekanismer) med någon form av utväxling för att underlätta exakt justering och för att stämmning skall hålla bättre. 

Det finns i princip tre huvudtyper av växlade stämskruvar/mekanismer som vi beskriver nedan

Snäckväxel

tuner-12-1-shadowtuner-12-1-covered-shadow

Detta är av samma typ som man oftast hittar på gitarrer. Utväxlingen är oftast 12:1 , dvs tolv varv på stämskruven motsvarar ett varv för stränginfästningen. Fördelen med denna tyv av stämskruv är att man kan få en väldigt exakt stämning. Nackdelen å andra sidan är att man måste vrida stämskruven väldigt mycket för att juster om stämningen.

Denna typ av växel hittar man uteslutande på billigare instrument. Snäckväxel finns i både öppen typ och med en skyddande låda kring mekanismen som bilderna här visar.

Excentrisk växel

excentric-tuner-shadow

Denna typ av stämmekanism har kuggarna inbyggda, En mindre kugg påverkar direkt ett större kugghjul som sitter fast på stången till stränghållaren. Nackdelen är att man kommer att vrida stränghållaren åt det motsatta håll som  man vrider stämskruven.

Utväxlingen för denna typ av stämskruv brukar oftast vara omkring 4:1

Fördelen är att stämsruven går i linje med stränghållaren så att skruven inte sticker ut på sidan av banjon. Den är dessutom relativt enkel att tillverka (inte så dyr). Nackdelen är som sagt att rotationsriktningen på stämskruv och stänghållare är omvänt.

 
 
 
 

Planetväxeltyp

planetary-tuner-shadow

Denna stämmekanism brukar ha en utväxling på 4:1 och är numer den absolut vanligaste typen av stäm-mekanism. Fördelarna är samma som för den excentriska stäm mekanismen men utan att ha dess nackdelar med omvänd riktning på skruv och stränginfästning.

På en planetväxel så kommer stränghållaren att rotera åt samma håll som man vrider skruven tack varen en smart växelkosntruktion som kallas för planetväxel.

På grund av konstrukionen så blir också detta en väldigt hållbar mekanism. Eftersom den dock är något mer komplicerad att tillverka så är detta också den dyraste av alla vanliga stämskruvar.

 

 

"Keith-type" planetväxel 

keith-tuner-shadow

Detta är en variant av planetväxel stämskruven ovan med en ytterligare fördel för banjospelare. Möjligjheten att snabbt och exakt stämma om mellan två tonlägen. Namnet kommer från den amerikanska musikern "Bill Keith" som först började använda denna typ av stämmekanismer.

Fördelen med detta är att då man börjar bli mer avancerad så spelar man oftast sånger med olika grundstämningar på banjon (för att lättare spela i olika tonarter). T.e.x spelar man i G-moll genom att sänka 2-strängen från B till Bb. Detta kan man naturligtvis göra utan speciella stämskruvar men då måste man också kontrollera att man stämt om rätt och spelar man i ett band när man skalll stämma om halvägs in i sången så kanske inte resten av bandet vill göra 10s upphåll för att man måste stämma om. 

Med denna typ av stämskruv kan man därför i förväg justera in stoppskruven så att man enkel kan justera strängen ett halvt eller ett helt tonsteg exakt och snabbt.

Tyvärr är denna typ av stämmekanismer väldigt dyra men utgär en bra julklapp till alla banjospelare vilket man gärna kan tipsa släkt och vänner om

Ofta behöver man bara stämma om andra och tredje strängen så det räcker met att köpa två av dessa och behålla de vanliga stämmekanismerna på sträng 1 och 4. De säljs också vanligtvis i set om två stycken. I Sverige får man (tyvärr) räkna med att betala minst 2000kr (eller mer) för ett set om två "Keith"tuners.

Förden som vill läsa mer om denna typ av tuners så rekommenderas Bill Keiths hemsida som ni hittar på http://www.beaconbanjo.com/

Banjons akustik

För den som är intresserad av en vetenskaplig akustisk undersökning av Banjons egenskaper så rekommenderas följande artikel:

Vibrerande strängar

För den som är intresserad av fysiken bakom vibrerande strängar kan följande fysik introduktion vara av intresse. Notera att man behöver vara bevandrad i fysik och matematik på högskolenivå för att kunna tillgodogöra sig följande skrift.