SpelaBanjo

Stränghållare

Stränghållaren kan vid första anblick verka ganska obetydlig men har större betydelse för ljudet än vad man från början tror.

 

På engelska benämner man stränghållaren för tail-piece. Det en olika teorier om hur man bäst konstruerar en "optimal" stränghållare och som med nästan allting som har med banjo att göra finns det inslag av "religion" i vad man anser vara bäst och det är därför vi inte ger oss in i någon djupare diskussion här. Det räcker nog med att konstatera att om man inte tillhör en av de 100 bästa spelarna i världen så duger (för det mesta) den stränghållare som sitter på en lite bättre banjo alldeles utmärkt. Det kan dock vara ett bra tips att om man har en riktigt enkel och billig banjo kan man få ett bättre ljud om man kostar på sig en lite bättre stränghållare för ett par 100-lappar. Ett billigt sätt att göra en billig banjo bättre!

Om man bara ser till det rent mekaniska så fyller stränghållaren två huvudsakliga uppgifter

  1. Att agera mothåll för stämskruvarna och möjliggöra en spänning i strängarna
  2. Att skapa ett nedåtriktat tryck för att hålla stalln på plats och därvid tvinga ned vibrationerna från strängen in till kroppen på banjon via skinnet.

Rent mekaniskt måste därför stränghållaren vara stabil för att inte skapa oönskad resonans och ge "metalliska" biljud. Man vill heller inte att stränghållaren själv skall överföra vibrationer från strängarna till sargen eftersom det skulle stjäla volym. Till detta kommer en önskan att strängarna helst inte skall vibrera överhuvudtaget efter stallet eftersom det också skulle orsaka volymförlust. Av detta skäl vill man försöka ha så kort avstånd som möjligt mellan strängarnas gång över stalln och ned till den första kontaktpunkten på stränghållaren. Av dessa skäl strävar man därför efter att ha en relativt lång stränghållare som är riktad något nedåt mot stalln för att på så sätt skapa både tryck i stall och minimera vibrationerna.

Olika typer av stränghållare

Eftersom det finns nästan lika många varianter av stränghållare som det finns olika instrument är det omöjligt att lista all varianter. Det skulle i sig bli en hel sajt, (och det finns det också - http://www.mugwumps.com/tailpieces.html ). En principiell skillnad mellan olika stränghållare är dock huruvida det finns ett metall-lock som täcker fästpunkten för strängarna eller inte. Nedanstående två bilder visar dessa olika varianter. Tanken med detta locket skall hindra att strängarna hakar fast i andra föremål.

Stränghållare-variant2tpex01

På samma sätt här finns det vissa (om man läser diskussionsforum) som hävdar att ett lock skapar oönskade vibrationer och att det är det sämsta man kan ha medan andra hävdar att det i själva verket hjälper till att stabilisera stränghållaren. Fördelen med ett (stabilt) täcklock är att man inte riskerar att riva sig eller kläderna i de skarpa kanterna som finns i slutat av strängarna där dom är tvinnade pga fästöglorna.

Om man tror att man har oönskade vibrationer i stränglocket kan man alltid försöka med en liten bit läder som man lägger mellan locket och strängarna för att bättre "klämma fast" locket.

Banjons akustik

För den som är intresserad av en vetenskaplig akustisk undersökning av Banjons egenskaper så rekommenderas följande artikel:

Vibrerande strängar

För den som är intresserad av fysiken bakom vibrerande strängar kan följande fysik introduktion vara av intresse. Notera att man behöver vara bevandrad i fysik och matematik på högskolenivå för att kunna tillgodogöra sig följande skrift.